Klub Sluníčko

Schází se v klubovně a herně Komunitního centra od září do června v úterý od 9 – 12 hodin.

Srdečně zveme rodiče a prarodiče s dětmi a vnoučaty ve věku 0 -7 let do naší volné herny.

Vstup je zdarma, herna je otevřena i novým zájemcům.