Program na první pololetí roku 2015

26.01.2015 19:24
Ve shromáždění se bude konat sbírka na potraviny pro  chudé (15.2.2015)
Seniorátní setkání kazatelů a misijních pracovníků, v 9,30 hod (23.2.2015)
Jarní burza dětského oblečení a sportovních potřeb, prodej od 9 do 18 hodin. (24.3. - 25.3. 2015)

Výběr věcí k prodeji - v pondělí 23. 3.
Výdej neprodaného - ve čtvrtek 26. 2. do 16 hodin.

Výroční členské shromáždění v Českých Budějovicích (29.3. 2015)
Výlet dorostu do Elimu Písek - Setkání dorostů (16.5. 2015)