V neděli 1. 6. od 14,30 se koná sborový den v Trhových Svinech v modlitebně CB

20.04.2014 20:48

Část programu bude v sále, pak následuje zahradní párty. Vzhledem k datu bude program přizpůsoben svátku dětí. Všichni jsou srdečně zváni!