Dorost - klub Daniel

 Ve středu 17-19 hod v klubovně Komunitního centra, Urbinská 186

 

 

    Setkávání sborového dorostu se koná každý pátek v 17 hodin v modlitebně na Urbinské 187. Program je určen dětem starším 10 let, které mají pozitivní osobní vztah k biblickému křesťanství a mají zájem se dozvídat další biblické skutečnosti a být součástí party vrstevníků s podobnými zájmy. Program vedou dva zkušení dospělí pracovníci (Pavel a Dáša Maňáskovi) a název dorostu je Klub Daniel.

    V programu zpíváme křesťanské písničky s kytarou, hrajeme společné hry, diskutujeme nad biblickým textem, někdy vyrábíme z různých materiálů, jindy si vytvoříme něco na zub. Občas společně vyrážíme na jednodenní výlety nebo i vícedenní akce, například s jiným dorostem. Naším cílem je pomoci dětem, aby si vytvořily svůj osobní vztah s Ježíšem Kristem, ale také s ostatními věřícími.

    V létě pořádáme týdenní letní tábor ve Zlaté Koruně, který je vyvrcholením naší celoroční činnosti.